r

Ünnschpirattatzjaun

 w.jpg (1640 Byte)üll drr Deuchtar ötwosz deuchtn,
plöllt iss ühm nöcht immbar leuchtn,
dönn di Ünnschpirattatzjäun
kimmt nöcht su vnn gontz arleun.
Nömmnßtde Vaibur, Wuin, Kesungg, -
wörrstde tschlaupp tarvunn ont krunck!
Zicharste Ünnschpirattzjurrn
kimmt vnn Bür müdd Dappulkurrn

r

"Matthias Koeppel, Starckdeutsch, Volksausgabe", Edition Kleber  
vergriffen